QUY TRÌNH TIẾN HÀNH TẠM NGỪNG KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP

Trong một số tình huống nhất định, luật cho phép các công ty tạm thời ngừng hoạt động. Trước khi ngừng hoạt động, doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan chức năng. Hiện nay, pháp luật không giới hạn thời gian tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp.

Tạm ngừng kinh doanh là gì?

Khoản 1 Điều 41 Nghị định số 01/2021 / NĐ-CP về tạm ngừng kinh doanh quy định như sau:

Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong thời gian tạm ngừng kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 206 Luật Doanh nghiệp được gọi là “tạm ngừng kinh doanh”. Ngày doanh nghiệp đăng ký bắt đầu tạm ngừng hoạt động là ngày thay đổi tình trạng pháp lý của “Doanh nghiệp bị tạm ngừng”. Ngày chấm dứt tư cách pháp nhân “Tạm ngừng kinh doanh” là ngày doanh nghiệp thông báo hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh hoặc ngày doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại trước thời hạn đã tuyên bố.

Quy trình tiến hành tạm ngừng kinh doanh

Bước 1: Thu thập tài liệu về việc tạm ngừng hoạt động của công ty

Công ty phải lập hồ sơ và hồ sơ theo quy định của pháp luật. Khi viết đơn, điều quan trọng là phải nhớ cung cấp nguyên nhân đình chỉ công ty. Thông thường, các công ty lấy lý do là họ đang gặp khó khăn về tài chính và không thể tiếp tục hoạt động.

Bước 2: Gửi đơn yêu cầu công ty tạm ngừng hoạt động

Cá nhân, tổ chức phải nộp hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh trực tuyến tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh / thành phố để đăng ký trụ sở chính của doanh nghiệp.

Bước 3: Xử lý hồ sơ tạm ngừng kinh doanh

Phòng Đăng ký kinh doanh lấy giấy tờ, trao đổi với các cơ quan phù hợp (nếu cần) trong quá trình xử lý, hoàn thiện kết quả hồ sơ và tình trạng hồ sơ sẽ được cập nhật trên hệ thống trực tuyến. Doanh nghiệp có thể thay đổi trạng thái hồ sơ của họ trực tuyến.

Bước 4: Nhận thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Nếu hồ sơ hợp lệ, công ty sẽ nộp hồ sơ bản giấy (bản cứng) đến Phòng Đăng ký kinh doanh để lấy kết quả. Trường hợp phải cập nhật, bổ sung hồ sơ, công ty sẽ thực hiện theo yêu cầu của người đăng ký.

Thời gian tạm ngừng kinh doanh nhiều nhất bao lâu?

Hiện tại, pháp luật không quy định thời hạn tạm ngừng hoạt động của công ty. Đây cũng là một trong những điểm khác biệt đáng kể giữa Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Luật Doanh nghiệp ngày nay. Các hạn chế trước đây quy định rằng tổng thời gian tạm ngừng hoạt động trong những lần liên tiếp không được vượt quá hai năm.

Doanh nghiệp có thể đăng ký trở lại kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, đồng thời với việc đăng ký trở lại kinh doanh đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

 

Leave a Reply