MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý SAU KHI CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Chuyển đổi doanh nghiệp là một loại hình sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp. Sau khi chuyển đổi, các công ty phải hết sức lưu ý tuân thủ các quy trình và thông báo theo yêu cầu, hỗ trợ đồng bộ thông tin trong các văn bản pháp luật của doanh nghiệp.

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chuyển đổi doanh nghiệp là việc doanh nghiệp tổ chức lại và tái cơ cấu bộ máy hoạt động của mình sao cho phù hợp với định hướng phát triển của công ty. Công ty đó sẽ hoạt động như một loại hình kinh doanh khác sau khi được chuyển đổi. Doanh nghiệp không được tự ý chuyển đổi mà phải tuân thủ hoàn toàn các điều kiện theo quy định của pháp luật về thành lập doanh nghiệp để được quyền chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Doanh nghiệp được chuyển đổi có tất cả các quyền và lợi ích hợp pháp và chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản nợ, bao gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác mà doanh nghiệp được chuyển đổi nợ.

Việc chuyển đổi loại hình kinh doanh sẽ hỗ trợ các công ty tăng hiệu quả và giải quyết các vấn đề pháp lý. Ngoài ra, việc chuyển đổi mô hình doanh nghiệp giúp doanh nghiệp tránh được việc giải thể nếu không đáp ứng đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật.

2 vấn đề cần lưu ý sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Sau khi chuyển đổi thành công, công ty phải tiếp tục thực hiện các quy trình xét tặng, đổi con dấu, sửa đổi hóa đơn và thông báo với cơ quan thuế theo quy định của pháp luật:

Hoàn thành thuế thu nhập doanh nghiệp

Khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, bất kỳ một loại hình doanh nghiệp nào cũng cần quyết toán thuế, trừ trường hợp chuyển từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần hoặc ngược lại, trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi kế thừa toàn bộ nợ phải trả.

Thay đổi hóa đơn dựa trên thực tế kinh doanh hiện tại

Thông tin công ty cũng sẽ được thay đổi sau khi chuyển đổi loại hình. Do đó, các tổ chức phải thực hiện các hành động sau để chuyển đổi sang hóa đơn mới:

Hủy các hóa đơn chưa sử dụng; Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn

Nếu công ty vẫn còn hóa đơn và muốn tiếp tục sử dụng chúng, thì phải tuân thủ các quy trình sau:

Để có thể tiếp tục sử dụng, hãy đóng dấu tên và địa chỉ mới bên cạnh các yêu cầu về tên và địa chỉ được in sẵn.

Cuối cùng là gửi các thông báo để thông báo các điều chỉnh thông tin đến cơ quan thuế.

 

Leave a Reply