ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA VIỆC TỰ XUẤT HÓA ĐƠN VÀ THUÊ NGOÀI

Hóa đơn điện tử đang trở thành thông lệ, vì các công ty buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. Nhiều công ty đang bối rối trong thời gian chuyển đổi về việc nên thuê ngoài hay tổ chức bộ máy kế toán của riêng họ để xử lý công việc này.

Những vấn đề thường gặp nếu tự xuất hóa đơn

Dù sử dụng hóa đơn giấy hay chuyển sang hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp ngày nay vẫn tiếp tục xuất hóa đơn theo phương thức truyền thống, bao gồm: lấy hóa đơn đầu vào vào thời điểm khác khi mua hàng và xuất hóa đơn đầu ra vào thời điểm khác khi bán hàng.

– Việc không nhận hóa đơn đầu vào đúng hạn có thể dẫn đến kịch bản “âm kho”, trong đó các công ty đã xuất hóa đơn đầu ra để bán sản phẩm, dịch vụ nhưng chưa ghi nhận chi phí đầu vào và các khoản mục do thiếu hóa đơn đầu vào. Tôi có một hóa đơn. Do đó, các doanh nghiệp có khả năng được miễn chi phí đầu vào do doanh thu đầu ra của họ không khớp với chi phí đầu vào của họ.

– Việc lập hóa đơn không đúng thời điểm khiến thông tin trên báo cáo thuế, báo cáo tài chính và báo cáo quản trị của doanh nghiệp không thể hiện được hoạt động kinh tế mới nổi, số thuế phải nộp hoặc được khấu trừ không chính xác và số thuế không chính xác. hỗ trợ các nhà quản lý đánh giá đúng tình trạng của doanh nghiệp Hơn nữa, các doanh nghiệp có thể bị xử phạt hành chính theo Điều 24 Nghị định 125/2020 / NĐ-CP.

Hơn nữa, hóa đơn điện tử phải được tạo bằng phần mềm và không thể bị xóa lùi. Do đó, nếu không dự trù nguồn lực để giải quyết vấn đề hóa đơn điện tử ngay lập tức, cũng như trau dồi thói quen cung cấp hóa đơn ĐÚNG GIỜ, đúng thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử, chắc chắn doanh nghiệp sẽ sa vào một tư thế bị động. Để lựa chọn hình thức tự lập hóa đơn, các doanh nghiệp phải chuẩn bị đầy đủ cơ sở hạ tầng kỹ thuật và có đội ngũ kế toán thường trực.

Giải pháp khắc phục

Khi các doanh nghiệp chọn thuê một nhà cung cấp hóa đơn bên ngoài, họ có hai lựa chọn thay thế. Một lựa chọn là thu hút mọi người xử lý đồng thời các nhiệm vụ lập hóa đơn và các nhiệm vụ không liên quan đến kế toán để tiết kiệm tiền. Tuy nhiên, do không có kinh nghiệm chuyên môn nên những người này không thể đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ và hợp pháp của doanh nghiệp trong kịch bản kinh doanh thực tế.

Thứ hai là thuê các dịch vụ kế toán cung cấp hóa đơn. Phương pháp này có thể làm tăng chi tiêu ngắn hạn, nhưng nó có một số lợi ích lâu dài. Bởi vì các công ty có thể được hưởng lợi từ kiến ​​thức và kinh nghiệm của các bộ phận này trong việc phát hành tín phiếu. Hơn nữa, vì các đơn vị này cung cấp dịch vụ kế toán cho các doanh nghiệp, họ nhận thức được các mã dịch vụ hàng hóa và các tính năng kinh doanh, cũng như các tiêu chuẩn ngành, cho phép họ cung cấp các dịch vụ hoàn hảo.

Leave a Reply