4 GIẢI PHÁP CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NHẰM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TRONG THỜI KỲ COVID

Chính phủ đã công bố Nghị quyết 105 / NQ-CP ngày 9 tháng 9 năm 2021 về hỗ trợ các công ty, hợp tác xã và hộ kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Chính vì vậy, Chính phủ đã ban hành nhiều biện pháp nghiêm khắc và hiệu quả nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh khôi phục, duy trì và mở rộng sản xuất kinh doanh mà vẫn đảm bảo an toàn. Chiến lược phòng chống dịch tổng thể như sau:

Tạo điều kiện thuận lợi để khôi phục sản xuất

Đầu tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khôi phục, duy trì và mở rộng sản xuất kinh doanh bằng cách đánh giá, sửa đổi các quy định về BHYT theo hướng cho phép đóng BHYT. Vào tháng 9 năm 2021, phí đánh giá và điều trị từ xa sẽ được tính theo quy trình ngắn hơn.

Đây cũng là thời hạn chính phủ đưa ra để phát triển một nền tảng công nghệ kỹ thuật số có thể tích hợp tiêm chủng, xét nghiệm, khai báo y tế, cấp các kênh xanh, chứng nhận xanh và các dịch vụ khác để mang lại sự dễ dàng và an toàn cho các công ty.

Ổn định sản xuất

Thứ hai, cung cấp sự ổn định sản xuất, dòng hàng hóa trôi chảy, hiệu quả và an toàn, đồng thời tránh gián đoạn chuỗi cung ứng. Đặc biệt:

– Hỗ trợ các thành phố trực thuộc trung ương trong việc triển khai các kênh xanh trên toàn quốc, liên tỉnh và liên vùng để di chuyển sản phẩm trên cơ sở đơn giản hóa, nhanh chóng và thuận tiện. Đặc biệt, không có yêu cầu hoặc quyền bổ sung nào để cản trở chuyển động của sản phẩm.

– Cho phép các công ty gửi bản scan được xác nhận bằng chữ ký số cùng với các giấy tờ phải được xuất trình như bản chính ở dạng giấy / bản sao có công chứng / chứng thực để giảm bớt tắc nghẽn trong quá trình xử lý hải quan,…

Cắt giảm chi phí, hỗ trợ khó khăn về tài chính

Thứ ba, hỗ trợ cắt giảm chi phí và giải quyết các vấn đề tài chính và dòng tiền cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và các gia đình kinh doanh.

– Ban hành chính sách cắt giảm các khoản chi, hỗ trợ ngắn hạn từ kết dư quỹ BHXH, hoàn thành trong tháng 9/2021.

– Đề xuất loại trừ tiền phạt chậm đóng BHXH các năm 2020, 2021, hoàn thành vào tháng 9/2021.

– Sau khi được Chính phủ ủy quyền, thực hiện các chính sách giãn, giảm thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất; chính sách ưu đãi về thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu để tài trợ cho công tác phòng chống dịch.

Tạo điều kiện cho lao động và chuyên gia nước ngoài

– Nới lỏng tiêu chí cấp, gia hạn, thẩm định giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong tháng 9 năm 2021 nhưng phải đảm bảo an toàn để tránh và quản lý đại dịch.

– Cho phép các doanh nghiệp thương lượng với nhân viên để tăng thêm giờ mỗi tháng để đối phó với đại dịch Covid-19 …

 

Leave a Reply