QUY TRÌNH CỦA HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO DOANH NGHIỆP

Nhiều tổ chức quan tâm đến việc quản lý rủi ro tại nơi làm việc ngày nay, đặc biệt là sau khi dịch Covid-19 đã khiến nhiều người phải vật lộn. Hãy cùng tìm hiểu về quy trình quản trị rủi ro doanh nghiệp trong bài viết dưới đây.

Bước 1: Xác định rủi ro

Trong doanh nghiệp rủi ro có thể được chia làm 4 nhóm chính sau:

– Rủi ro chiến lược, rủi ro liên quan đến quản trị, môi trường kinh doanh và các bên được kết nối như khách hàng, đối thủ và nhà đầu tư …

– Rủi ro liên quan đến hoạt động vận hành, rủi ro liên quan đến việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong hoạt động hàng ngày, rủi ro liên quan đến quy trình, con người và văn hóa hay hệ thống.

– Rủi ro tài chính, rủi ro liên quan đến các giao dịch tài chính như mua, bán, đầu tư và cho vay, cũng như các hoạt động kinh doanh khác.

– Rủi ro tuân thủ, hoặc rủi ro liên quan đến việc tuân thủ các quy định / quy tắc của doanh nghiệp, luật pháp và các văn bản pháp luật khác của Nhà nước

Bước 2: Kiểm tra rủi ro

Khi các rủi ro đã được xác định, bạn phải đánh giá khả năng xảy ra và tác động của từng rủi ro. Bạn có được kiến ​​thức về bản chất của rủi ro và cách nó có thể ảnh hưởng đến các mục tiêu và kết quả của dự án.

Xác định rủi ro dựa trên mục tiêu của công ty: Mọi tổ chức đều có những mục tiêu nhất định. Rủi ro được định nghĩa là bất kỳ sự cố nào gây nguy hiểm cho việc đạt được mục tiêu theo bất kỳ cách nào.

Bước 3: Đánh giá hoặc phân tích rủi ro

Rủi ro được đánh giá hoặc xếp hạng bằng cách tính toán mức độ rủi ro, là sự kết hợp giữa khả năng xảy ra và hậu quả. Bạn quyết định xem mối nguy hiểm có thể chấp nhận được hay không hoặc liệu nó có đủ nghiêm trọng để yêu cầu thay đổi hay không.

– Xác định tỷ lệ sự cố vì thông tin thống kê không bao gồm tất cả các sự kiện đã xảy ra trong quá khứ.

– Các ý kiến ​​và số liệu thống kê được cung cấp được coi là nguồn thông tin chính.

– Các sự kiện có tác động tiêu cực sẽ tăng gấp đôi tỷ lệ xuất hiện.

– Theo nghiên cứu gần đây, lợi thế của quản lý rủi ro ít được xác định bởi kỹ thuật quản lý và nhiều hơn bởi tần suất và cách thức đánh giá rủi ro.

Bước 4: Đối phó với rủi ro

Đây thường được gọi là chiến lược phản ứng rủi ro. Trong giai đoạn này, bạn phân tích những rủi ro được xếp hạng cao nhất của mình và thiết kế một chiến lược để giải quyết hoặc thay đổi những rủi ro này để đạt được mức rủi ro có thể chấp nhận được. Làm thế nào để bạn giảm khả năng xảy ra rủi ro bất lợi trong khi tăng khả năng xảy ra các cơ hội tích cực? Trong giai đoạn này, bạn phát triển các phương pháp giảm thiểu rủi ro, các biện pháp phòng ngừa và các kế hoạch dự phòng.

 

Leave a Reply