ĐA DẠNG HÓA ĐẦU TƯ LÀ GÌ? CÓ NHẤT THIẾT PHẢI ĐA DẠNG HÓA ĐẦU TƯ KHÔNG?

Khái niệm đa dạng hóa đầu tư không còn xa lạ đối với nhà đầu tư chuyên nghiệp, nhưng đối với nhà đầu tư nghiệp dư hoặc mới vào nghề, đây còn là kênh đầu tư khá mới lạ. Vậy bản chất của đa dạng hóa đầu tư là gì? Đa dạng hóa đầu tư có thực sự cần thiết?

Đa dạng hóa đầu tư là gì?

Đa dạng hóa đầu tư là một giải pháp trong đó các nhà đầu tư triển khai tiền mặt trên nhiều khoản đầu tư khác nhau. Khi đa dạng hóa đầu tư, nhà đầu tư có thể giảm thiểu được nhiều rủi ro khi mà trường hợp một kênh đầu tư giảm trong khi kênh khách lại đang có xu hướng phát triển mạnh mẽ.

Đa dạng hóa danh mục đầu tư không thể loại bỏ tất cả các mối nguy, nhưng nó có thể giảm lượng rủi ro phù hợp với quan niệm tài chính đừng tập trung vốn vào một chỗ.

Những khoản đầu tư có khả năng sinh lời cao thường là những khoản đầu tư có độ rủi có cao. Ngược lại, nếu tỷ lệ sinh lời thấp thì độ rủi ro cũng thấp theo. Các nhà đầu tư có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách đầu tư vào nhiều địa điểm hoặc nhiều doanh nghiệp khác nhau.

Đa dạng hóa đầu tư có thực sự cần thiết?

Hoạt động đầu tư, dưới nhiều hình thức, có rất nhiều mối nguy hiểm.

Mục tiêu cuối cùng của việc đầu tư hay đa dạng hóa đầu tư đều là tối đa hóa lợi nhuận hay số tiền mà mình phải bỏ ra. Vì vậy việc tìm ra chiến lược để hạn chế rủi ro đồng thời tối đa hóa phần thưởng trở thành nhu cầu thiết thực.

Nếu bạn để trứng trong giỏ và rơi xuống đất, bạn sẽ chỉ có những quả trứng bị hỏng. Đa dạng hóa tương tự như bảo hiểm trong trường hợp toàn bộ giỏ hàng giảm. Ví dụ, nếu bạn chỉ đầu tư vào cổ phiếu của một doanh nghiệp, nếu công ty hoạt động kém hiệu quả và cổ phiếu bị hủy niêm yết, bạn sẽ mất tất cả.

Do đó, một trong những chiến lược giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư là đa dạng hóa các khoản đầu tư của họ, bởi vì bằng cách mở rộng khu vực đầu tư vào các công ty và ngành khác nhau không có nhiều mối quan hệ với nhau, bạn có thể giảm thiểu rủi ro. Trên thực tế, việc tất cả các ngành đều tăng hoặc giảm ở cùng một tốc độ và trong cùng một khoảng thời gian là điều khá hiếm gặp. Kết quả là, đa dạng hóa sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư một hoạt động kinh doanh đáng tin cậy hơn, ít nguy hiểm hơn.

 

Leave a Reply