NỢ XẤU MANG LẠI NHIỀU ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC ĐẾN DOANH NGHIỆP

Hầu hết các doanh nghiệp sẽ vay tiền để đầu từ các tổ chức ngân hàng tín dụng trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, luôn có vô số nguy cơ có thể xảy ra trong công ty có thể khiến công ty cạn tiền và không thể trả nợ. Khi một số doanh nghiệp vay tiền, họ tin rằng các nghĩa vụ quá hạn của họ sẽ dần dần được thanh toán. Tuy nhiên, khoản nợ tồn đọng sẽ có tác động đáng kể đến công ty.

Thứ nhất là lãi phạt chậm nộp đối với những ngày chậm thanh toán, nghĩa là nếu đến ngày 10 hàng tháng mà doanh nghiệp mới thanh toán vào ngày 20 do nguyên nhân chủ quan và khách quan thì doanh nghiệp sẽ phải nộp tiền chậm nộp.

Thứ hai là phân loại nợ dựa trên số ngày đã quá hạn thanh toán. Ví dụ, giả sử một công ty có vấn đề (có thể do khách hàng chưa thanh toán các khoản này) và không có đủ tiền để trả cho tổ chức tín dụng, nhưng phải mất một tháng mới có thể trả được, ngoài lãi suất phạt. Các tổ chức tín dụng sẽ xếp doanh nghiệp vào nhóm nợ 2 nếu doanh nghiệp không thanh toán đúng hạn trong một tháng.

Lịch sử tín dụng này của doanh nghiệp sẽ được lưu lại. Đây không hẳn là một lịch sử tín dụng quá tốt. Khi vay vốn, ngân hàng hay thẩm định viên sẽ dựa trên lịch sử tín dụng của doanh nghiệp để quyết định có cho vay hay không?

Nếu nằm trong nợ nhóm 2 thì doanh nghiệp sẽ khó được duyệt cho vay hơn, hoặc nếu có là bất kỳ khoản vay nào, tỷ lệ tài trợ sẽ không cao hoặc sẽ phải chịu lãi suất cao hơn bình thường.

Rủi ro thứ ba là mất uy tín trên thị trường tín dụng, điều này đặc biệt nguy hiểm đối với các công ty. Hệ thống lịch sử tín dụng của các doanh nghiệp và cá nhân hiện được lưu giữ trên toàn quốc và kho dữ liệu này phục vụ cho bất kỳ tổ chức tín dụng nào. Nếu doanh nghiệp không thanh toán đúng hạn cho một tổ chức tín dụng thì không những bị tổ chức đó đình chỉ hoạt động mà còn có thể bị các tổ chức tín dụng khác từ chối.

Vì thế, nếu như chỉ cần có một lỗi nhỏ trong việc thanh toán nợ mà sẽ ảnh hưởng đến cả lịch sử tín dụng của doanh nghiệp. Việc này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho doanh nghiệp. Chúng tôi khuyến khích các công ty nên thận trọng hơn khi tìm kênh cho vay, và có kế hoạch thanh toán toàn diện cho từng khoản vay để tránh bị rơi vào tình trạng chậm trả, nợ quá hạn!

 

Leave a Reply