CÓ TẤT CẢ BAO NHIÊU HÌNH THỨC TƯ VẤN KINH DOANH CHÍNH

Hãy cùng tìm hiểu hiện nay, trên thế giới có những loại hình thức tư vấn kinh doanh chính nào trong bài viết dưới đây.

Chuyên gia tư vấn kinh doanh làm gì?

Các nhà tư vấn kinh doanh có đủ mọi hình dạng và quy mô. Vai trò của bạn sẽ phụ thuộc vào lĩnh vực chuyên môn cụ thể của bạn, ngành bạn làm việc và khách hàng bạn làm việc cùng. Nói chung, một nhà tư vấn kinh doanh sẽ

– Tư vấn và đưa ra lời khuyên

– Đưa ra một số ý tưởng mới

– Tìm hiểu và đưa ra giải pháp cho các vấn đề

Các loại hình thức tư vấn kinh doanh chính

Các chuyên gia tư vấn có thể được tìm thấy trong hầu hết các ngành công nghiệp và bao gồm một loạt các lĩnh vực và chuyên ngành. Có 5 loại hình thức tư vấn kinh doanh chính.

1. Quản lý

Các nhà tư vấn quản lý có thể tập trung vào các yếu tố khác nhau của một doanh nghiệp, từ các mối quan tâm phức tạp của tổ chức đến các quy trình kinh doanh chung. Họ có thể làm việc với các công ty tư nhân và các tổ chức công trên nhiều lĩnh vực bao gồm chiến lược, tài chính, nhân sự và tiếp thị.

2. Chiến lược

Một nhà tư vấn chiến lược thường hoạt động ở cấp cao nhất của thị trường tư vấn, tập trung vào chiến lược doanh nghiệp và tổ chức. Họ cũng có thể tư vấn về những thứ như kinh tế và chính sách của chính phủ. Vì lý do này, các nhà tư vấn chiến lược làm việc chặt chẽ với các thành viên cấp cao nhất của tổ chức và thường đảm nhận vai trò cố vấn nhiều hơn là thực hiện.

3. Tài chính

Một nhà tư vấn tài chính là một loại hình thức cố vấn tài chính. Họ làm việc với các khách hàng khác nhau, từ các doanh nghiệp lớn đến cá nhân. Họ kiểm toán tài chính để giúp khách hàng hiểu rõ hơn về tài chính của họ, tiết kiệm tiền và lập kế hoạch cho tương lai. Vai trò của một nhà tư vấn tài chính sẽ khác nhau tùy thuộc vào khách hàng và họ làm việc trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, quản lý rủi ro, thuế hay bất động sản.

4. Hoạt động

Các nhà tư vấn hoạt động giúp đỡ các doanh nghiệp bằng cách cải tiến và hợp lý hóa hoạt động của họ. Công việc của họ sẽ khác nhau tùy thuộc vào chuyên môn của họ và có thể liên quan đến các dịch vụ tư vấn và thực hiện thực hành.

5. Nhân sự

Các chuyên gia tư vấn nhân sự làm việc với khách hàng bằng cách giúp họ quản lý sự thay đổi, cập nhật các điều khoản tuyển dụng, học tập và phát triển, quản lý nhân tài và nghỉ hưu. Một nhà tư vấn nhân sự cũng có thể giúp thay đổi văn hóa của một doanh nghiệp và thay đổi cách làm việc của các bộ phận nhân sự.

 

Leave a Reply