NHỮNG XU HƯỚNG THU HÚT NHÂN TÀI TRONG MÙA DỊCH COVID

Khi COVID-19 kết thúc và cuộc sống trở lại bình thường, bây giờ là cơ hội tốt để dự đoán một số xu hướng thu hút và thu hút nhân tài sắp tới. COVID-19 đã có ảnh hưởng đáng kể đến một số lĩnh vực của doanh nghiệp nhân sự, bao gồm cả việc tuyển dụng.

Phỏng vấn từ xa (Phỏng vấn trực tuyến)

Phỏng vấn từ xa hay còn được gọi là phỏng vấn trực tuyến là một trong những bước phát triển hiện nay trong thế giới thu hút và tuyển dụng nhân tài. Xu hướng này trở nên quan trọng đối với việc tuyển dụng trong đại dịch COVID-19, khi các hướng dẫn làm việc tại nhà được ban hành và các ứng viên không thể hoặc không muốn di chuyển bằng đường hàng không để tham gia các cuộc phỏng vấn.

Phỏng vấn từ xa bao gồm phỏng vấn việc làm được thực hiện bằng phần mềm hội nghị truyền hình như Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex và các nền tảng tương đương khác, cũng như các giải pháp phỏng vấn video chuyên gia như HireVue và Montage. Các nhà tuyển dụng, đồng nghiệp và ứng viên tham gia các cuộc trò chuyện và phỏng vấn video như thể họ đang tham gia một cuộc phỏng vấn trực tiếp truyền thống. Công nghệ này cũng giúp các bộ phận khác tham gia vào quá trình phỏng vấn và tuyển chọn đơn giản hơn, giúp thúc đẩy việc hợp tác tuyển dụng.

Lao động thời vụ

Việc tuyển dụng rất khó khăn đối với các tổ chức đang trải qua tình trạng hỗn loạn và không chắc chắn kéo dài. Nhu cầu thay đổi và các nhiệm vụ ngắn hạn khác nhau đòi hỏi sự linh hoạt, mà lao động thời vụ có thể cung cấp.

Việc sử dụng nhân viên thời vụ và xây dựng quy trình tuyển dụng rõ ràng cho họ ngày càng phổ biến trong những năm gần đây. Vì quy trình tuyển dụng nhân tài cho nhân viên thời vụ khác với quy trình của nhân viên toàn thời gian, các tổ chức phải lên kế hoạch xác định, tuyển dụng và xem xét nguồn lực này.

Đa dạng, hòa nhập

Một vấn đề khác mà các nhà quản lý nguồn nhân lực đang chú trọng là tính đa dạng và hòa nhập, điều này được phản ánh ngay trong quá trình thu hút và tuyển dụng nhân sự. Theo thống kê, các công ty có đội ngũ nhân viên đa dạng và không khí làm việc xã hội sẽ có hiệu quả và sinh lợi cao hơn. Nhiều tổ chức đang tìm cách khuyến khích sự đa dạng trong lực lượng lao động của họ; ngoài việc hỗ trợ họ trở nên hòa nhập hơn, các nhà tuyển dụng có trách nhiệm tìm kiếm và giới thiệu những ứng viên đa dạng hơn vào nhóm nhân tài.

Tuy nhiên, những mục tiêu này mang lại những trở ngại tiềm ẩn nhất định, chẳng hạn như sự thành kiến ​​về chủng tộc hoặc giới tính hoặc sự phản kháng đối với những người nộp đơn cụ thể, cũng như việc vô tình bỏ sót những người đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện.

 

Leave a Reply