TƯ VẤN HUY ĐỘNG VỐN CHO DOANH NGHIỆP HIỆU QUẢ

Mạch máu nuôi sống doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển chính là vốn. Vốn giúp cho các hoạt động kinh doanh, sản xuất đc vận hành trơn chu. Mỗi doanh nghiệp sẽ có những kế hoạch huy động vốn sao cho phù hợp với điều kiện cũng như định hướng của mỗi công ty.

Vậy làm sao để huy động vốn của doanh nghiệp trong thời kỳ dịch bệnh khó khăn như hiện nay?

Huy động vốn bằng trái phiếu và cổ phiếu

Bản chất của hình thức huy động vốn này chính là doanh nghiệp chia vốn ra thành những phần bằng nhau và giao bán số vốn này trên thị trường. Người mua số vốn này được gọi là cổ đông.

Cách huy động vốn này rất nhanh, giúp các doanh nghiệp kịp thời có vốn để tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Huy động vốn từ các nhà đầu tư

Để có thể huy động vốn từ các nhà đầu tư ví dụ nhà đầu tư thiên thần, doanh nghiệp cần có một bản kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh, chứng minh được tiềm năng của kế học kinh doanh này.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư có bỏ vốn hay không còn phụ thuộc và đánh giá cũng như tính khả thi và số phần trăm lợi nhuận mà họ nhận được mà dự án đó mang đến.

Đây là một kênh huy động vốn không phải trả lãi suất hàng tháng hay hàng năm. Đặc biệt, doanh nghiệp đi vay vốn còn có thêm một đối tác kinh doanh lý tưởng.

Ngoài ra, thời gian huy động vốn dài có thể từ 2 đến 3 năm thậm chí 10 năm. Vì thế mà doanh nghiệp cần có sự kiên trì đồng thời ngày càng hoàn thiện kế hoạch kinh doanh của mình.

Huy động vốn từ ngân hàng hay các tổ chức tín dụng

Doanh nghiệp sẽ đi vay vốn tại các ngân hàng hay tổ chức tín dụng có quy mô lớn để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là hình thức phổ biến và được nhiều công ty, doanh nghiệp áp dụng.

Kênh huy động vốn này khá giống với kênh huy động vốn từ nhà đầu tư. Ngân hàng hay tổ chức tín dụng sẽ có một bộ phận riêng biệt để thẩm định lại bản kế hoạch mà doanh nghiệp đưa ra, xem xét tình khả thi của dự án.

Ưu điểm của kênh huy động vốn này chính là nguồn vốn lớn có sẵn. Đồng thời được nhà nước hỗ trợ với các chính sách về lãi suất. Nhất là trong thời kỳ dịch bệnh hiện nay, thời hạn hoàn trả vốn được kéo dài, lãi suất thấp nhằm giúp nền kinh tế không rơi vào khủng hoảng, giảm thiểu số doanh nghiệp phá sản do nợ ngân hàng quá nhiều.

 

Leave a Reply