4 LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY

Tại Việt Nam hiện nay có rất nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau. Mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có những yêu cầu về điều kiện thành lập khác nhau. Để hiểu rõ hơn về loại hình doanh nghiệp, mời bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp trong đó chủ doanh nghiệp là 1 cá nhân chứ không phải 1 tổ chức, đoàn thể nào. Chủ doanh nghiệp sẽ là người đại diện pháp luật và cũng chính là người điều hành công ty nhưng không có tư cách pháp nhân.

Chủ doanh nghiệp có quyền tự quyết mọi hoạt động của doanh nghiệp và do không có tư cách pháp nhân nên ít chịu sự ràng buộc của pháp luật hơn.

Công ty trách nhiệm hữu hạn

Đây là loại hình doanh nghiệp xuất hiện tại Việt Nam rất nhiều. Công ty trách nhiệm hữu hạn được chia thành 2 loại là công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên trở lên, trong đó:

– Công ty TNHH 1 thành viên là loại hình công ty có 1 chủ sở hữu. Tuy nhiên, khác với doanh nghiệp tư nhân, công ty này có thể do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu và có tư cách pháp nhân.

– Công ty 2 thành viên trở lên là loại hình công ty có từ 2 đến 50 người cùng sở hữu

Cả 2 loại hình công ty TNHH đều không được phát hành cổ phiểu.

Công ty hợp danh

Loại hình doanh nghiệp này không thực sự phổ biến tại Việt Nam. Công ty hợp danh là loại hình công ty phải có ít nhất 2 thành viên trở lên cùng góp vốn để thành lập công ty. Các thành viên tham gia trong công ty hợp danh phải là cá nhân và không được là chủ của một công ty hoặc thành viên của một công ty hợp danh khác.

Công ty cổ phần

Đây là loại hình công ty phổ biến nhất hiện nay tại Việt Nam. Để thành lập công ty cổ phần, bạn cần có ít nhất 3 thành viên trở lên. Các thành viên sẽ cùng góp vốn để thành lập công ty. Các thành viên này được gọi là cổ đông và phần vốn góp được gọi là cổ phần.

Cũng do có nhiều thành viên cùng góp vốn và được phát hành cổ phiếu nên công ty có thể huy động được nguồn vốn lớn, đồng thời có thể hoạt động trong nhiều ngành nghề. Các thành viên có thể chuyển nhượng cổ phần khi cần thiết.

Trên đây là 4 loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay. Mỗi doanh nghiệp đều có những đặc điểm cũng như yêu cầu riêng. Hy vọng bạn đã tìm thấy loại hình doanh nghiệp phù hợp nhất với mình.

 

Leave a Reply