QUÁ TRÌNH TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động không hiệu quả do bộ máy tổ chức thiếu linh hoạt, không phù hợp. Giải pháp hàng đầu dành cho họ chính là tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp.

Mỗi doanh nghiệp sẽ có đặc điểm riêng. Vì thế mà việc tái cấu trúc cũng sẽ khác nhau. Quy trình tư vấn doanh nghiệp sẽ giúp đề ra định hướng rõ nhất cho doanh nghiệp.

Tìm hiểu doanh nghiệp

Thời gian cần thiết để thực hiện: một tuần

– Tham quan, tìm hiểu về hoạt động của doanh nghiệp và sản phẩm của doanh nghiệp

– Phân tích hệ thống quản lý và lãnh đạo của doanh nghiệp để xác định điểm mạnh và điểm hạn chế của doanh nghiệp.

– Tìm hiểu và đánh giá đúng năng lực của cán bộ – công nhân trong doanh nghiệp.

– Xác định các lỗ hổng trong quản trị doanh nghiệp

Kể từ đó, Ủy ban Tái cấu trúc Công ty đã được thống nhất thành lập. Phương thức hoạt động:

– Yêu cầu mỗi nhân viên viết ra được những công việc chính mà mình cần làm.

– Kiểm tra và đánh giá sơ đồ tổ chức

Xây dựng văn hóa cho doanh nghiệp

Thời gian cần thiết để thực hiện: 1 tuần

Tạo ra một bản sắc văn hóa riêng biệt cho từng công ty dựa trên các tính năng độc đáo và nhóm sản xuất của mình. Mỗi nhu cầu của doanh nghiệp đều được đáp ứng.

Tái cấu trúc tổ chức

Tái cấu trúc tổ chức là một phần quan trọng của quá trình tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp.

Giai đoạn này cần thời gian thực hiện hai tuần và bao gồm ba nhiệm vụ chính:

– Tạo mô hình tổ chức mới dựa trên mô hình hiện có

– Tạo chức danh công việc cho mô hình tổ chức mới

– Tạo mô tả công việc cho cơ cấu tổ chức mới.

Tái cấu trúc nhân sự

Thời gian hoàn thành: 2 tuần So sánh những người hiện có và cần thiết cho mô hình tổ chức được đề xuất. Sẽ có hai tình huống:

– Tuyển dụng, sa thải, bố trí lại công việc và đào tạo nếu hệ thống nhân sự không hợp lý.

– Điều chỉnh chính sách lương, thưởng phù hợp với từng chức danh công việc nếu hệ thống nhân sự hợp lý.

Vận hàng thử và đánh giá sơ bộ

Thời gian hoàn thành: 4 tuần

– Tổ chức các cuộc thăm dò ý kiến ​​của lãnh đạo cao cấp và nhân viên trong doanh nghiệp để đánh giá hiệu suất, khả năng tổ chức và tâm trạng của họ trong công việc.

– Cung cấp các giải pháp tùy chỉnh kịp thời.

Xây dựng quy trình làm việc và kiểm soát

Thời gian thực hiện: 1 tuần

– Tư vấn xây dựng kế hoạch làm việc và kiểm soát hợp lý và phù hợp nhất dựa trên đặc thù của từng doanh nghiệp.

Hy vọng với những chia sẻ trên có thể giúp ích cho doanh nghiệp của bạn.

 

Leave a Reply