TÌM HIỂU VỀ CỔ PHẦN HÓA VÀ TƯ VẤN CỔ PHẦN HÓA

Một trong những xu hướng của nhiều doanh nghiệp hiện nay là cổ phần hóa. Tuy nhiên chưa nhiêu doanh nghiệp thực sự hiểu cổ phần hóa là gì, cần làm gì để cổ phần hóa. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn một giải pháp giúp cổ phần hóa doanh nghiệp nhanh nhất.

Cổ phần hóa là gì?

Trên thực tế, cổ phần hóa có thể được định nghĩa là quá trình các công ty từ một chủ sở hữu thành nhiều công ty thay đổi để tồn tại dưới hình thức công ty cổ phần thông qua việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản của họ. Dưới hình thức bán cổ phần cho các chủ thể đó, tài sản của doanh nghiệp được phân phối cho một số lượng lớn các cá nhân.

Khi những cá nhân này có được cổ phần của mình, họ sẽ trở thành cổ đông trong tổng công ty cổ phần đó. Như chúng ta thấy, cổ phần hóa có thể được áp dụng cho bất kỳ công ty một chủ sở hữu, doanh nghiệp tư nhân hoặc doanh nghiệp nhà nước.

Nhờ đó, có thể phát hiện ra rằng cốt lõi của cổ phần hóa là phương thức để các chủ doanh nghiệp cá thể xã hội hóa quyền sở hữu của mình, do đó chuyển đổi tổ chức một chủ sở hữu thành doanh nghiệp đa chủ sở hữu.

Tư vấn cổ phần hóa là gì?

Tư vấn cổ phần hóa là dịch vụ hỗ trợ khách hàng chuẩn bị các quy trình pháp lý phù hợp, xem xét toàn diện hoạt động tài chính và công ty, đồng thời đề xuất các giải pháp tư vấn, giải quyết những khó khăn về tài chính của doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa.

Một số dịch vụ có trong tư vấn cổ phần hóa

– Tư vấn lập lộ trình cổ phần hóa: Các công ty tư vấn sẽ phối hợp với chủ doanh nghiệp phân tích toàn bộ quá trình hoạt động và kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó xây dựng lộ trình cổ phần hóa một cách hệ thống, hợp lý và phù hợp nhất.

– Tính toán giá trị của công ty: Dựa trên các số liệu tài chính đã được kiểm toán và các tài liệu hỗ trợ khác. Đội ngũ chuyên gia phân tích của công ty tư vấn sẽ sử dụng các phương pháp luận khoa học để hỗ trợ các doanh nghiệp xác định giá trị tài sản, từ đó cung cấp giá trị chính xác nhất của công ty trong thời gian ngắn gọn nhất

– Tư vấn xây dựng chiến lược cổ phần hóa: Đưa ra lời khuyên về kế hoạch của công ty trong 3-5 năm đầu tiên sau khi cổ phần hóa. Soạn thảo điều lệ công ty cổ phần. Sau khi chuyển đổi thành công ty cổ phần, cung cấp các lựa chọn tài chính và tăng vốn điều lệ để tối ưu hóa cơ cấu sở hữu.

 

Leave a Reply